Thông tin truyện

Mạt Thế Chi Tối Cường Tổ Chức

Mạt Thế Chi Tối Cường Tổ Chức - TruyenChu88

Thể loại:

Linh Dị

Lượt xem:

53636

Trạng thái:

Dừng ra

Mạt Thế Chi Tối Cường Tổ Chức

5
Đánh giá: 5/5 từ 1 lượt

Tận thế giáng lâm, Zombie cùng biến dị thú hoành hành thế giới, Địa Cầu cùng vị diện khác hòa làm một thể, Địa Cầu từ đây biến thành cự thú, hung thú, Zombie, biến dị thú, nhân loại năm tộc thế chân vạc, nhân loại địa vị, ở vào thứ hai đếm ngược, bình thường Triệu Mặc ngoài ý muốn đạt được "Siêu cấp tổ chức hệ thống", nhìn Triệu Mặc như thế nào đem tổ chức, phát triển thành thế giới đỉnh cấp tổ chức, dẫn đầu nhân loại một lần nữa đi đến đỉnh chuỗi thực vật, thậm chí nô dịch toàn bộ vũ trụ! Vạn tộc đều kinh! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! « chú thích: Đây là một cái tận thế tranh bá văn, đặc sắc chậm rãi hiện ra! »

PS: Quyển sách này phía trước viết không tốt lắm, bộ phận nhân vật chính tâm lý miêu tả không có viết xong, nhưng là đằng sau viết tốt, rất đặc sắc, tuyệt đối đặc sắc, không đặc sắc gửi lưỡi dao.

Mặt khác nói rõ, quyển sách không hậu cung, không Thánh Mẫu, đừng nhìn đến phía trước mấy dấu đã cảm thấy nhân vật chính Thánh Mẫu hậu cung, thấy được đằng sau các ngươi liền biết

Danh sách chương

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI